Obchodní podmínky

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě KitchenAid-shop.cz.

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele, a kupujícím (dále také zákazníkem), na straně odběratele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu KitchenAid-shop.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Základní údaje

Dodavatel

Roman Oplt - Kuchyně ESO
Vídeňská 573,
252 42 Vestec u Prahy
IČ: 48559237
DIČ: CZ6801071574

e-mail: info@kitchenaid-shop.cz
http://www.kitchenaid-shop.cz

Dodavatel je plátcem DPH

Objednání zboží

Cena zboží

 • Uvedené ceny jsou koncové ceny včetně DPH 21 %.
 • Pokud z nějakého důvodu nebudeme moci dodržet ceny uvedené ve Vaší objednávce (cena se zvýší), budete o tomto kroku informováni a požádáni o odsouhlasení navýšení ceny.
 • Pokud kupující nevysloví s navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu (do 10-ti pracovních dnů).


Vlastní objednání

 • K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.
 • Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
 • Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
 • Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
 • Potvrzením objednávky ze strany dodavatele se stává kupní smlouva uzavřena.


Zrušení objednávky

 • Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do odeslání objednaného zboží dodavatelem.
 • O zrušené objednávce zákazníka kontaktuje zákazník dodavatele na níže uvedené e-mailové adrese: info@kitchenaid-shop.cz.
 • Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
 • O zrušení objednávky dodavatelem bude zákazník informován na kontaktních údajích, které uvedl v objednávkovém formuláři.


Akční zboží

 • Akční zboží (produkty ze sekce "AKČNÍ ZBOŽÍ") nelze objednávat samostatně. Vždy (!) musí být objednáno v kombinaci s patřičným výrobkem dle popisu v nabídce.
 • Objednávky, které budou obsahovat samostatné akční zboží bez patřičné kombinace, budou automaticky stornovány!
 • Cena akční nabídky je viditelná v sekci "AKČNÍ ZBOŽÍ".


Zaslání zboží

Cena dopravy a balného

 • Při objednávce v hodnotě nad 3.000,- Kč bez DPH nejsou zákazníkovi účtovány žádné poplatky spojené s dopravou, v jiném případě je zákaznikovi účtován poplatek dle sazebníku přepravce (DPD).


Způsob platby

 • Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.
 • Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
 • V hotovosti, na adrese kde provozující internetový obchod sídlí.


Způsob dopravy

 • Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel prostřednictvím zásilkové služby TOP TRANS, a to na území celé České republiky.


Dodací lhůta

 • Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti doručeno v co nejkratší době.
 
 • Dostupnost zboží:


      Skladem:          dodání do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky (platby)
      Není skladem:  dodání obvykle do 3 týdnů
      Vyprodáno:     zboží již není možné zakoupit z důvodu vyprodání zásob nebo ukončení nabídky

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.


Převzetí zboží kupujícím

 • Podepsáním přepravního listu zásilkové služby zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 • Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Zákazník může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou.
 • Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.


Obsah zásilky

 • Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad (fakturu), český návod k použití výrobku a potvrzený záruční list.


Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

 • V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

 

 • Pokud se rozhodne využít tohoto práva, je nutné učinit následující:


  a) Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy a to nejlépe formou e-mailu, kde uvedete jméno a příjmení (název firmy, IČ, DIČ) a číslo faktury.

  b) Vrácené zboží musí být kompletní včetně příslušenství, dárků , dodaných dokladů (návodů, záručních listů apod.) a vyplněného protokolu "Odstoupení od kupní smlouvy", nepoškozené, bez známek použití a opotřebení, v originálním nepoškozeném obalu.

  c) Zboží bude zasláno na adresu: Roman Oplt - Kuchyně ESO, Vídeňská 573, 252 42 Vestec u Prahy, v žádném případě na dobírku (zboží doporučujeme pojistit). Pozor ! Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). Zakoupené zboží, které chcete vrátit, je nutné v co nejkratším ternímu od zaslání tohoto odstoupení zaslat na naši adresu.

  d) Po doručení vráceného zboží bude vystaven a odeslán do 5-ti dnů dobropis, který bude povinen zákazník podepsaný vrátit na naši adresu. Finanční prostředky zákazník obdrží nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží.

  e) Při nesplnění podmínky a) nedochází k účinnému odstoupení od smlouvy. Při nesplnění podmínky  b) (pouze v případě nekompletnosti zásilky) je odstoupení účinné, ale prodávající je oprávněn vrácenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vrácené věci. 

Potřební dokumenty pro vrácení zboží naleznete zde: Odstoupení od kupní smlouvy.